No3845模特刘艾琳Allen暖色调浴室脱吊裙露缕空内衣湿身撩人诱惑写真40P刘艾琳秀人网

No3845模特刘艾琳Allen暖色调浴室脱吊裙露缕空内衣湿身撩人诱惑写真40P刘艾琳秀人网

阳气不通即身冷,阴气不通即骨疼。如积满腹,或半腹,先治其所起是何积。

脾足太阴之脉,上膈夹咽,连舌本。腹胀者,牙车下当见青白色。

兼浮者风,兼紧者寒。黄帝曰∶余闻肠胃受谷,上焦出气以温分肉而养骨节,通腠理。

当先服本脏积药,诸疾自愈,是治其本也。 石淋者,淋而出石也。

妊娠二月,名始膏。食兔肉,令子缺唇。

用安胎饮吞,神效。按此方药品和平,其功且速,常治腹痛,或发热,或胀满不食,水道涩滞。

Leave a Reply